ಶಾಂಘೈ ಕೋರ್‌ವೈರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಮೆಟಲ್ ಡೆಕ್ ರೋಲ್ ರೂಪಿಸುವ ಯಂತ್ರ