ಶಾಂಘೈ ಕೊರೆವೈರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ರಾಡ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗ